İnsan Kaynakları Politikası

En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan KÖKSAN A.Ş’nin insan kaynakları politikası; 
 
Mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, insan kaynağını doğru yönetmek, çalışanlara dönük eşitlikçi yaklaşımlarla, uygun adayların KÖKSAN ailesine katılımlarını sağlamak, bu adayların iyi birer aile üyesi olarak yetişmeleri ve KÖKSAN ailesi içinde söz sahibi olabilmeleri için gerekli ortam ve imkanları sunmak, sevgi ve saygıya dayalı, başarı odaklı, iş yaşamının gereklilikleriyle uyum içerisinde, bir iş ortamı kurmak, iş süreçlerini iyileştirmeye yönelik katkıyı ödüllendirerek, farklı olan ve fark yaratan çalışanları öne çıkarmak ve insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzere kurulmuştur.