Çevre Politikamız ve Teknolojilerimiz

Doğa Sorumluluğumuzdur

Çevreye verilen zararı en az seviyeye indirmek; doğal kaynakları optimum kullanmak; tüm çalışanlarımızın eğitimi ve sisteme katılımını sağlayarak yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek KÖKSAN A.Ş.’nin öncelikli görevidir.

Bu amaçla kullanmakta olduğumuz son teknoloji ve uygulamalar şunlardır:
 
• R-Pet
• OXO-Biodegradable 
• AA & AA Blocker
• UV Stabilizer
• Smart Stabilizer

Smart Stabilizer

Preformdan şişe üretimi esnasında kullanılan ısıtma prosesinde enerji tasarrufu sağlamak amacı ile özel katkılı preformlar üretilerek ısıtma enerjisinden %20 ye varan enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

UV Stabilizer

UV hassasiyeti olan mazlemelerin pet ambalajlar içerisinde korunmasına yardımcı olabilmek için UV blokerlar kullanılmaktadır.Bu amaçla pet hammaddeye ilave edilen özel UV koruyucular ile ambalajın içerisinde konulacak malzemenin UV kaynaklı bozunmaları ve etkileşimi minimize edilmesi sağlanmaktadır.

R-Pet

Kullanılmış PET şişelerin doğadan geri toplanarak belirli bir prosesten geçirilip Gıdaya uygun (FDA onaylı) PET Chips haline getirilerek "PET şişe yapımında" kullanılmasıdır.
 
Köksan A.Ş. olarak, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özellikle R-Pet ten üretilmiş preform kullanma zorunluluğu bulunan ülkelerdeki Su ve Meşrubat kullanımlarında müştri isteğine bağlı olarak çeşitli oranlarda R-PET kullanmaktayız.

Oxo-Biodegradable

Toprağa karışan plastik malzemelerin "doğal bozunma süreci" ni hızlandıran özel bir katkı malzemesi olan OXO-BIODEGRADABLE, gıdaya uygun bir maddedir. Köksan, PET ambalajlarda müşterilerin talepleri doğrultusunda OXO-BIODEGRADABLE kullanımında ülkemizde bu konunun öncüsü; dünyada da bu hizmeti sunan çok az firmanın arasında yer almaktayız.

AA Blocker

AA (AsetAldehit) PET hammaddenin kendisinde maximum 1 % oranında doğal olarak bulunan ve hammadde işlendikçe oranı artan bir kimyasal bileşendir. Eğer PET ambalajın yapısında fazla miktarda AA oluşur ise bir koku ortaya çıkararak kullanıcıyı rahatsız eder, bu durum özellikle doğal minareli su kullanımında sıklıkla karşılaşılan bir problemdir. AA Blocker larda bu durumun önüne geçerek PET ambalajdaki AA miktarını belirli bir seviyede tutmak için kullanılan; gıdaya uygun özel katkılardır.
 
Köksan olarak üretmekte olduğumuz PET ambalajlarda (preform) AA Blocker kullanarak AA seviyesini müşterilerin talep edecekleri limitlerde tutabilmekteyiz.

Greener World Sunumu

Greener World Sunumu