Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi güvenliğine büyük önem veren kurumumuzun temel ilkeleri; 
 
• Plastik ambalaj sektöründe, sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik, yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak hizmet sağlamak,
 
• Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi uygulamak,
 
• Bilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik, erişilebilirliklerinin ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) sürdürülebilirliğini sağlamak, 
 
• Müşteri ve diğer paydaşlar ile olan hizmet alma ve verme süreçlerinde Bilgi Güvenliği yükümlülüklerini dikkate alarak iş yapmaktır. 
 
• Bilgi Güvenliğinin tüm KÖKSAN ’da kurulması ve yürütülmesi için Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu (BGYK) kurulmuştur
 
Genel Müdür
 
Murat KÖKOĞLU