Sosyal Sorumluluk Politikamız

1. YOLSUZLUK VE RÜŞVET
 
Sektöründe önde gelen bir kuruluş olarak “KÖKSAN” markasını “kalite” ve “güven” kavramları ile özdeş hale getirmek firmamızın amacıdır. Bu amaca uygun olarak;
 
• Yolsuzluk ve rüşvet konusunda toleransı yoktur.
 
• İş yaptığımız yetki alanlarında uygulanan tüm kanunlara uygun davranmak bizim politikamızdır. Bunun için yolsuzluk ve rüşvetçilikle mücadele politikası faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlardaki işlemlere kadar uzanıyor.
 
• Uygunsuzluk devredilemez
 
• KÖKSAN A.Ş. sürece dâhil olan (doğrudan veya dolaylı olarak) müdürlerini, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini veya tedarikçilerini yolsuzluk ve rüşvetçilik karşısında hiçbir şekilde tolere etmeyecektir.
 
• KÖKSAN A.Ş. yönetim kurulu ve idaresi rüşvet ödemek yerine sözleşme veya iş fırsatlarından vazgeçmeye hazırdır ve bu konuda çalışanları desteklemek şirket politikasıdır.
 
• Rüşvet Nedir?
 
Rüşvet: Mali olarak veya başka bir şekilde avantaj sağlamak için Başka bir kişiye veya kuruma(kamu veya özel sektörde) sunulan, Görevli kişinin uygun olmayan şekilde davranması veya uygun olmayan davranışı karşılığında ödüllendirilmesi amacıyla, Sunulan şey, verilen söz veya ücret veya talepte bulunma, anlaşmaya varma veya kabul etme “Uygun olmayan davranış” bir kişinin dürüst ve güvenilir şekilde davranmaması durumunda ortaya çıkan durumdur.
 
2. ZORLA ÇALIŞTIRMA
 
KÖKSAN çalışanları ile açık ve güvenilir ilişkiler geliştirmek ve iyi işçi uygulamaları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bunun da yolunun karşılıklı diyalog ve iletişimden geçtiğinin bilincindedir. Bu kapsamda hiçbir çalışanını hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmamayı, tüm çalışanlarını eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam etmeyi taahhüt eder. KÖKSAN aynı taahhüttü iş ortaklarının da vermesini ister ve bu amaçla gerekiyorsa yerinde denetimler yapar. KÖKSAN bünyesinde ve iş ortaklarında fazla mesai çalışmalarında gönüllülük esasını dikkat alır. Yazılı olarak fazla çalışma rızasını göstermeyen hiçbir işçi fazla çalışmaya zorlanmaz. İş ortaklarının da aynı kurallara göre çalıştığından emin olur.
 
Bunun yanında KÖKSAN bünyesindeki tüm yerli ve göçmen çalışanlar;
 
• Boş zamanlarında üretim alanını izin istemek zorunda kalmadan terk edebilirler
 
• Uygun şekilde haber vererek, işi bırakabilir ve iş anlaşmalarını özgürce sonlandırabilir.
 
• Çalışma saatleri dışında tesislerden dışarı çıkabilirler
 
• Şahsi eşyalarını rehin bırakmaları istenemez
 
• Ücretleri ya da diğer getirileri kanunsuz olarak alıkonulmaz.
 
• Sözleşmeli olarak çalıştırılır.
 
3. AYRIMCILIK
 
Sektörünün önde gelen bir kuruluş olarak “KÖKSAN A.Ş. ” markasını “kalite” ve “güven” kavramları ile özdeş hale getirmek firmamızın amacıdır. Bu amaca uygun olarak;
 
• Tüm faaliyetlerinde yasal ve müşteri şartları ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun yüksek verimlilikte üretim yapmak, dünya pazarına açılmak ve hedeflerimiz doğrultusunda hep bir adım ilerisini planlamak,
 
• Çalışanların dil ,din, ırk cinsiyet, mezhep ve etnik farklılıklarını bir ayrım nedeni olarak görmeden, herkese eşit mesafede yaklaşarak sosyal hak ve hürriyetlerini sağlamak
 
• Dezavantajlı grupların istihdamı ve yaşama kazandırılmasını sorumluluk olarak üstlenmek
 
• Sürekli sosyal sorumluluk etkinlikleri geliştirerek tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar bir zincir halinde ayrımcılık politikasının uygulanmasını ve sürdürülebilmesini teşvik ve takip etmeyi taahhüt ediyoruz.
 
4. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI
 
KÖKSAN üretim bölümlerinde 18 yaşından küçük işçi alınmadığı için çocuk ve genç işçi çalıştırılmaz. Ancak Stajyer statüsünde Meslek lisesi öğrencileri ilgili okulun belirlediği kuralara dayanarak genç işçi olarak çalıştırılabilir.
 
Stajyerin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır.
 
Stajyerlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel olmayacak mesleki eğitime katkı sağlayacak işlerde çalıştırılırlar.
 
Stajyerlerim tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmaları temin edilir.
 
Stajyerler günde 8 saat haftada 40 saatten fazla çalıştırılmazlar.
 
5. TACİZ, KÖTÜ MUAMELE VE SUİİSTİMALİN ÖNLENMESİ
 
Hiçbir çalışana, taciz, kötü muamele ve suiistimal uygulanamaz. Çalışan her bireyin bir değeri ve saygınlığı vardır. Her çalışandan da bu ilkelere uyması beklenir. Bütün işyerlerimizde uluslararası sözleşmeler ile belirlenmiş insan haklarına, anayasa ve yasa ile toplumsal ahlaki değerlere uyulur. Bu değerler etrafında iş ilişkileri ve uygulamaları yürütülür. İşyerlerinde hiçbir yönetici, çalışanına karşı keyfilik uygulayamaz.
 
6. SENDİKAL ÖZGÜRLÜK
 
Çalışanlarımız örgütlenme özgürlüğüne, sendikaya üye olmaya ve toplu pazarlık dahil olmak üzere sendikal faaliyetler konusunda tam bağımsızlığa sahiptir.
 
7. SAĞLIK VE GÜVENLİK
 
Tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmasını sağlamayı taahhüt ederiz. İçilebilir su ve sıhhi olanaklara makul erişim, uygun ve yeterli güvenlik önlemleri ve olanaklarına makul erişim, uygun ve yeterli aydınlatma ve havalandırma olanaklarına makul erişim sağlayacak şekilde tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlar.